Mystery shopping - zhodnotenie objednávky

1 hodnotenie

Vyhodnotenie objednávky prostredníctvom mystery shoppingu pomáha firmám posúdiť kvalitu ich online objednávacieho procesu. Je to efektívny nástroj na zistenie nedostatkov a následnej optimalizácie procesov.

€180
Dostupné ihneď
Know-how
Osobný prístup
Vzdelávanie

Mystery shopping pomáha podnikom posúdiť kvalitu ich zákazníckych služieb a procesov plnenia objednávok.

 

Počas procesu mystery shoppingu sa kupujúci riadia vopred stanoveným súborom pokynov a kritérií na vyhodnotenie procesu objednávania. To zahŕňa posúdenie jednoduchosti používania webovej stránky, dostupnosť informácií o produkte, procesu platby, možnosti dopravy, formy balenia, kvality tovaru a odozvy zákazníckeho servisu.

 

Po dokončení objednávky poskytne mystery shopper spätnú väzbu o svojich skúsenostiach, ktorá je zostavená do podrobnej správy pre daný podnik. Správa obsahuje odporúčania na zlepšenie procesu objednávania, zlepšenie služieb zákazníkom a optimalizáciu používateľskej skúsenosti na webovej stránke e-shopu.

 

Použitím mystery shoppingu môžu firmy získať cenné informácie o skúsenostiach svojich zákazníkov a identifikovať oblasti na zlepšenie. Tieto informácie môžu použiť na optimalizáciu procesu objednávania, zlepšenie spokojnosti zákazníkov a zvýšenie opakovaných obchodov.

 

Kód Kód: 84
Kategória: Služby
Späť do obchodu