Stratégie ponúkania cien v reklamách

Ako vytvoriť facebook fanpage (39)

Nechávate pri riadení kampaní väčšinu práce pre facebook systém, alebo máte radšej úplnú kontrolu nad vašimi kampaňami? V tomto blogu sa dozviete viac o stratégiách ponúkania cien (bidov) v reklamách na facebooku:

 

1. Lowest cost

 

 

Snímka

Stratégia ponúkania cien s najnižšou cenou (Lowest cost) facebooku hovorí, aby ponúkal ceny s cieľom dosiahnuť najnižšiu možnú cenu za udalosť (za splnenie cieľa), a zároveň minul celý vyčlenený rozpočet. Ak vám záleží viac na minutí celého rozpočtu, odporúčam vám túto stratégiu. Táto stratégia ponúkania cien je najlepšia pre čo najefektívnejšie míňanie celého rozpočtu.


Lowest cost stratégia môže produkovať náklady, ktoré kolíšu viac ako pri iných druhoch, ale naším cieľom je získať dostupné výsledky s čo možno najnižšou cenou. Ak napríklad aukčná konkurencia klesne, náklady môžu klesnúť. Ak aukčná konkurencia narastie, náklady môžu stúpať.

 

2. Cost cap

1

Stratégia Cost cap vám umožňuje poskytnúť facebooku informáciu o cene za výsledky (CPA), na ktorej vám záleží. Facebook sa bude snažiť dosiahnuť čo najviac výsledkov za danú cenu. Nezľaknite sa, no dosiahnutá CPA môže byť niekedy aj o niečo drahšia ako vami zadaná.

Cost cap odporúčam určiť nasledovne:

Cost cap = Priemerná hodnota objednávky za posledný mesiac z google analytics X nákladovosť, akú chcete mať / 110

Denný rozpočet = minimálne päťnásobok Cost cap

 

Príklad: 

Priemerná hodnota objednávky e-shopu za posledný mesiac je 70 €. E-shop požaduje udržať nákladovosť pod 20 %.

 

Cost cap = 70 € X 20 % / 110 = 12,73 €

Denný rozpočet = 12,73 € X 5 = 63,65 €

Kampaň teda nastavíme s Cost cap 12,73 € a s minimálnym denným rozpočtom 63,65 €.

 

3. Bid cap

2

Ak si zvolíte stratégiu Bid cap, dáte facebooku informáciu o maxime, ktoré môže systém minúť v aukcii. Táto stratégia je menej flexibilná ako Cost cap. Facebook sa bude striktne držať čísiel, ktoré do neho vložíte. Ak zadáte nízky bid, tak je možné, že sa reklama nebude zobrazovať.

Bid cap odporúčam určiť nasledovne:

Bid cap = Priemerná hodnota objednávky za posledný mesiac z google analytics X nákladovosť, akú chcete mať / 100

Denný rozpočet = minimálne desaťnásobok Bid cap

 

Príklad: 

Priemerná hodnota objednávky e-shopu za posledný mesiac je 70 €. E-shop si nemôže dovoliť vyššiu nákladovosť ako 20 %. 

 

Bid cap = 70 € X 20 % / 100 = 14 €

Denný rozpočet = 14 € X 10 = 140 €

Kampaň teda nastavíme s Bid cap 14 € a s minimálnym denným rozpočtom 140 €.

 

4. Target cost

3

Používaním tejto stratégie dávate facebooku informáciou o priemerných nákladoch, ktoré chcete pri danej reklamnej skupine držať. Rozptyl je plus mínus 10%. Je dobré pri tejto stratégii sledovať dlhodobé plnenie cieľa. Je to flexibilná možnosť, kde sa systém snaží čo najviac priblížiť k vami zadanej CPA.

Target cost odporúčam určiť nasledovne:

Target cost = Priemerná hodnota objednávky za posledný mesiac z google analytics X nákladovosť, akú chcete mať / 110

Denný rozpočet = minimálne trojnásobok Target cost

 

Príklad: 

Priemerná hodnota objednávky e-shopu za posledný mesiac je 70€. E-shop chce dlhodobo držať nákladovosť okolo 20 %. 

 

Target cost = 70 € X 20 % / 110 = 12,73 €

Denný rozpočet = 12,73 € X 3 = 38,19 €

Kampaň nastavíme s Target cost 12,73 € a s minimálnym denným rozpočtom 38,19 €.

 

5. Minimum ROAS

COST CAP

Stratégia Minimum ROAS vám pomáha držať celkovú efektivitu kampane nad určitou hodnotou ROAS (return of ad spent). Ak nastavíte hodnotu príliš vysoko je možné, že sa reklamy ani nezobrazia. S touto stratégiou mám dobré výsledky s účtami s väčším objemom dát. 

Nastavenie Minimum ROAS podľa PNO (podiel nákladov na obrate):

Minimum ROAS = 1 / PNO X 100

Denný obrat =  Minimum ROAS X 5

 

Príklad: 

E-shop požaduje udržať nákladovosť pod 20%.

 

Minimum ROAS = 1 / 20% X 100 = 5

Denný obrat =  5 X 5= 25 €

Kampaň nastavíme s Minimum ROAS 5 a s minimálnym denným rozpočtom 25 €.

 

Dohodnite si konzultáciu

 

Späť do obchodu